PMI – Project Management Institute – Proje Yönetim Enstitüsü nedir?

1963 yılında, proje yönetimini bir meslek olarak geliştirmek üzere Amerika’da kurulmuştur. Bir Sivil Toplum Kuruluşudur ve gönüllüleri ile mesleki gelişim faaliyetlerini yönetir. Bugün 500.000’in üstünde üyesi, 8 farklı konuda sağladığı sertifikasyonlara sahip ve 900.000’in üzerinde kişi ile dünyanın proje yönetimi konusundaki en büyük ağı oluşturmaktadır. 190’dan fazla ülkede 280 civarında, gönüllü bazlı faaliyet gösteren “Chapter”ı bulunmaktadır.

PMI tarafından sağlanan sertifikasyonlar nelerdir?

 • CAPM® – Certified Associate Project Manager – Yardımcı Proje Yöneticisi
 • PMP® – Project Management Profession – Proje Yönetimi Profesyoneli
 • PgMP® – Program Management Profession – Program Yönetimi Profesyoneli
 • PfMP® – Portfolio Management Profession – Portföy Yönetimi Profesyoneli
 • PMI-ACP® – Agile Certified Practitioner – Çevik Sertifikalı Uygulamacı
 • PMI-PBA® – Professinal in Business Analysis – İş Analistliği Profesyoneli
 • PMI-RMP® – Risk Management Professional – Risk Yönetimi Profesyoneli
 • PMI-SP® – Scheduling Professional – Takvimleme Profesyoneli
  Detaylı bilgi için: https://www.pmi.org/certifications

PMI proje yönetimi bilgisini nasıl geliştirmiştir?

PMI® 1969 yılında proje yöneticiliğini bir meslek olarak geliştirmek üzere kurulmuştur. 1983 yılında “Etik, Standartlar, ve Akreditasyon Komitesi Final Raporu”nu yayınlamıştır. Temel mesleki kural ve standartların yer aldığı bu rapora dayanarak 1984 yılında geliştirdiği sınavı başarıyla geçenler PMP® (Project Management Profession – Proje Yönetimi Profesyoneli) sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 1996 yılında “Etik, Standartlar, ve Akreditasyon Komitesi Final Raporu”nun geliştirilmesi ile oluşan PMBOK® (Project Management Body of Knowledge – Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu) yayınlanmıştır. Bu kılavuz proje yönetimine dair “iyi uygulamalar” (good practise) ve standartlar içermektedir. PMBOK®, 2008 yılında Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü (ANSI) tarafından da standard olarak kabul edilmiştir.
www.pmi.org
PMI®’ın bugün dünyada 185 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Türkiye Chapter 2007 yılında kurulmuştur.
www.pmi.org.tr

IZGE olarak hangi eğitimleri sağlıyoruz?

Eğitim portföyümüz:

 • PMI Yaklaşımları ile Proje Yönetimi ve PMI-PMP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi
 • PMI Yaklaşımları ile Çevik Yönetim ve PMI-ACP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi
 • PMI Yaklaşımları ile İş Analizi ve PMI-PBA® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi
 • Kurumsal Program Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsal Stratejik Yönetim Eğitimi
 • Ekip Geliştirme ve Hitabet Eğitimi

IZGE olarak deneyim ve yetkinliğimiz nedir?

2007 yılından ARGE amaçlı kurulduk, o günden bu yana, yazılım, iş zekası konusunda 10’a yakın ARGE projesini başarıyla yönettik, aynı zamanda, Avrupa Birliği IPA Projelerinde yer aldık. Son 3 yıldır proje yönetimi konusundaki birikimlerimizi eğitim ve danışmanlık olarak paylaşıyoruz. 2017 yılı başından bu yana PMI®’ın kayıtlı eğitim kuruluşları arasındayız.

Eğitimler dışında proje, program, portföy yönetimine dair sağladığımız hizmetler nelerdir?

Kurumsal olarak proje-program-portföy yönetim süreçlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi, proje yönetimi olgunluğunun iyileştirilmesi, stratejik yönetim, çevik yönetim ve dönüşüm konularında danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Özellikle kümeler içerisinde yer alan KOBİ’lerin proje yönetimi yetkinliklerini geliştirmek için uyguladığımız KOBİ Olgunluk Geliştirme Modelimiz çerçevesinde KOBİ’lerin sınırlı kaynaklarını en az kayıpla ve yüksek etkinlik ve verimlilikle yönetmelerine destek sağlıyoruz. Özellikle ulusal ve uluslar arası şirketlerle ve proje bazlı alt yüklenici olarak faaliyetler yürüten KOBİ’lerin, aldıkları işleri, ana yüklenici ile sıkıntı yaşamadan ve kendi itibarlarını koruyarak ve yükselterek devam ettirmeleri konusunda iyileşmelerine destek sağlıyoruz.

Eğitmen ve Danışman kadromuz?

Tüm eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz hali hazırda o konuyla ilgili çalışan ve ilgili sertifikasyona sahip eğitmenler ve danışmanlar tarafından sağlanır.

PMI®’ın kayıtlı eğitim kuruluşu olarak eğitmen ve danışmanlarımız dönemsel olarak iç eğitim ve geliştirme çalışmalarına katılırlar.

Genel katılımlı açık eğitimlerimiz hangi illerimizde?

Düzenli olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de genel katılımlı eğitimler gerçekleştiriyoruz.

Ankara Eğitimlerimiz Workinton’un Next Level’daki salonlarında, İzmir Eğitimlerimiz Radisson Blue Hotel Alsancak’ta ve İstanbul Eğitimlerimiz de @meeting – Sun Plaza – Levent Salonlarında gerçekleştiriyoruz.

Talep olduğu takdirde açık katılımlı eğitimlerimizi farklı illerde de gerçekleştirebiliyoruz. Bu konuyla ilgili bize info@izge.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Tüm eğitimlerimizin takvimi için Eğitim Takvimi ’ ni ziyaret edebilirsiniz

IZGE eğitimlerinin ödemeleri nasıl yapılır?

Ön kayıt için eğitim ödemesinin %20’si yapılmış olmalıdır.

Geriye kalan ödeme ise ilgili eğitim başlamadan ödenmiş olmalıdır.

Ödemeler

 • Hesaba gönderim şeklinde ve kredi kartı tek çekim şeklinde olabilmektedir.

Sınava nasıl çalışmalıyım?

Bölüm bazlı çalışınız – aynı bölümü tüm kitaplarınızdan okuyunuz: Organizasyonel etkiler, proje yaşam döngüsü, proje yönetim süreçleri, entegrasyon, kapsam, …

Kılavuz kitabınızdaki bölüm sonu testlerini yaparak seviyenizi ölçün

Tüm bölümleri tamamladıktan sonra, tüm bölümlerden soru içeren testler çözün.

Test sorularına nasıl erişebilirim?

Bir çok web sayfası bilgi, hem ücretsiz hem de ücretli testler sunmaktadır. Web üzerinde bir arama yaparak takip etmek istediğiniz web sitelerini belirleyin. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi eğitimlerimizde sağlıyoruz.

Proje yönetimi deneyimim ne kadar süreyle geçerli?

Deneyiminiz sınav başvurunda geçerli olması için son 8 yıl içerisinde olmalıdır.

Proje yöneticisi kimdir?

Bir projenin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için bir takım proje yönetimi bileşenlerinin bilincinde hareket etmek gerekir. Bu bileşenleri temel olarak ele aldığımızda ise bir projenin ne kadar önemli olduğunun nedenini anlamak en temel etken olarak görülmektedir.

Projenin hem gereksinimleri karşılayan şekilde, hem de zamanında, kendisine ayrılan bütçede ve kalitede gerçekleştirilmesini sağlamak için bilgi ve yetkinliklere sahip kişidir proje yöneticisi.

Bunun yanında, bilgi, tecrübe ve yetkinlikleri ile projenin kurum içerisindeki stratejik durumuna göre gerekli uyarlamaları yapan ve hem teknik anlamda hem de stratejik anlamda projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerek eş düzey, gerek ast ve gerekse üst seviyede liderlik yetkinliklerini kullanabilmesi beklenir.

PMI Standartları ile Proje Yönetimi Eğitimini alanlar neler yapabilir?

İşinde iyi bir proje yöneticisi, projenin belirtilen zaman aralığında amaçları yerine getirerek çalışmasını sağlamalı ve yaşanan süreci anahtar teslim olacak şekilde teslim etmelidir. Net olacak şekilde veriler ile birlikte faaliyeti sürdürecek proje yöneticileri, amaçlara belirlenen süre içerisinde erişim sağlamak için yakın gereksinimlere ihtiyaç duyar. Kısacası şirketlerin işleyişini planlamak ve sürdürmek için aranan pozisyona kan olabilirler.

Proje Yönetimi benim işime ne ne katacak?

Bugünün dünyasında var olmak için etkin ve etkili çalışan kuruluşlar ve bireyler olmamız gerekir. Maliyeti düşük, verimi yüksek ve en önemlisi amaca hizmet eden işler üretmek zorundayız!

Bireyler ve kuruluşlar olarak, misyonumuzu gerçekleştirmek için sürekli üretmemiz, değişmemiz, yeniden biçimlenmemiz gerekiyor. Ancak bunu başaran kuruluşlar yüksek performans sergiliyorlar. Yüksek performanslı kuruluşlar, proje, program ve portföylerle yönetimi benimsiyorlar. Bunu yapan kuruluşların yapmayanlara oranla amaçlarını 2.5 kat başarıyla gerçekleştirdikleri ve diğerlerinin verimsizlik sebebiyle sarfettiklerinin 13’te 1’ini harcadıkları ortaya çıkıyor. (PMI®-Pulse of the Profession, 2015 – Capturing the Value of Project Management)

Her ölçekte kuruluşlar –KOBİ’ler – Start-up’lar – kurumsal şirketler – kar amacı gütmeyen kuruluşlar için PMI standardı ile proje yönetimi: 

 1. Doğru işleri / projeleri seçerek amacınızla ilgili işlere odaklanmanızı
 2. Tüm ekibinizin, müşterilerinizin, son kullanıcılarınızın aynı dili konuşmanızı
 3. Projelerinizi istenilen sonuçları üreterek, istenen zamanda, istenen maliyette tamamlamanızı Sağlar.

PMI® standartlarıyla proje yönetimini öğrenmenin yanısıra PMP® sertifikasına sahipseniz:
Dünyanın her yerinde, konuştuğunuz “proje yönetimi”nin diğerleriyle aynı olduğunun güvenini verirsiniz.
PMI® standartlarıyla proje yönetimi, proje yönetimine sadece teknik bir bakış getirmez. Proje yöneticisi olarak “yumuşak becerileriniz – soft skills” ve “yönetim becerileriniz”i de keskinleştirir.

Artık bireysel istihdamlarda PMP® sahibi olma ön koşulu, konsorsiyumlarda ve ihalelerde PMP® sahibi proje yöneticisi çalıştırma zorunluluğu giderek artıyor.

4. Dünya ortalamasına bakıldığında, PMP® sertifikalı proje yöneticileri sertifikasız olanlara gore % 20 daha fazla kazanıyor. (PMI® Salary Survey, 2015)

Gelin, aramıza katılın, Proje Yönetimi Eğitimini alın, PMP® sertifikasını alın, çevrenizi, iş olanaklarınızı, iş kalitenizi yükseltin!

PMP® (Project Management Professional - Proje Yönetim Uzmanı) nedir?

Türkçe çevirisi Proje Yönetimi Uzmanı anlamına gelmektedir ve bir proje yönetimi konusundaki bilgiyi gösteren sertifikasyondur. 2018 yılı başı itibariyle dünya üzerinde 890.000 civarında, Türkiye’de ise 3.000 civarında PMP® Sertifikasyonu sahibi Proje Yönetimi Uzmanı vardır.

Projeye dahil olan tüm tarafları (müşteri, firma, tedarikçi…) ortak bir yaklaşım ile bir araya getirerek, projelerin başarıyla tamamlanabilmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşım ve Standard, tüm dünyada kabul görmektedir. Bu yüzden uluslararası geçerliliği olan bu sertifikasyon, iyi bir kariyer için önemli bir belge durumundadır. Aynı şekilde dünyadaki önemli firmalar proje yöneticiliği için bu belgeyi şart olarak koşmaktadır.

Sınavı hangi dillerde alabilirim?

Tüm Sertifikasyon Sınavlarının temel dili İngilizcedir. 2018 itibariyle PMP® Sertifikasyon Sınavı farklı dil yardımlarıyla alınabilmektedir. Dil yardımı demek, sınav sorularının hem İngilizce hem de yardım alınacak dilde görüntülenebilmesi anlamına gelir. PMP® Sertifikasyon sınavını Türkçe dil yardımı ile de alabilirsiniz. Diğer sertifikasyon sınavlarında henüz Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.

PMP® sertifikasyon eğitimi size ne sağlar?

Projelerinizin fikrin doğuşundan ürün veya hizmetin ortaya konmasına, teslim sonrası hizmete varana kadar:

Kapsamında,
En uygun maliyetle,
En uygun zamanda ve
İhtiyacı en iyi karşılayan şekilde yönetmenizi sağlayacak teknik ve yönetsel becerilerinizi geliştirir.
Sizin ve tüm ekibinizin, müşterilerinizin aynı dili konuşmasını sağlar.
Fikirlerin çöpe değil piyasa çıkmasına olanak sağlar. 
Maliyetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur, başarı projeler, mutlu müşteriler ve daha çok iş ile işinizin devamlılığına katkı sağlar!
Eğitimde öğrendiklerinizi PMI® – PMP® sertifikası ile taçlandırıp, potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz.

PMP® sertifikasyon eğitimine kimler katılmalı?

Zaten projeler yönetiyorum diyorsanız!
Proje ekiplerinde yer alıyorum diyorsanız!
Geleceğin proje yönetiminde olduğunu fark etmişseniz ve dünyadaki 663.000 PMP® sertifikalı proje yöneticisinin arasında yer almak istiyorsanız!
Ulusal ve uluslararası arenada proje ortaklıklarınızı güçlendirmek istiyorsanız!

PMP® sertifikasyonunu nasıl edinirim?

Sertifikasyon sınavına girebilmek için, 35 saatlik proje yönetimi eğitimi ve üniversite mezunları için 4.500 saatlik (yaklaşık 3 yıl) lise ve dengi mezunları için 7.500 saatlik (yaklaşık 5 yıllık) proje yönetimi deneyimi gerekmektedir.

35 saatlik proje yönetimi eğitimi, nereden alınmış olursa olsun PMI kabul edecektir. Ancak, eğitiminizi bir REP® (Registered Education Provider)’dan almış olmak, eğitimin içeriğinin sınav içeriği ile uyumlu olmasını garanti altına alacaktır.

Proje yönetimi deneyiminde de, projelerin yönetim ekiplerinde, başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kapanış aşamalarında karar verici, yönetici, yönlendirici rol oynamış olmak gerekmektedir. Eğer bir proje içerisinde sadece ürünün ortaya konmasında operasyonel bir iş yapmış isek, bunu proje yönetimi deneyimi olarak dikkate almayacaktır.

PMP® sertifikasyon sınavına nasıl başvurabilirim?

PMI’ın web sitesinden aşağıdaki bağlantıyı kullanarak PMP® sertifikası başvuru sayfasına ulaşabilir ve bu sayfadaki “Apply Now” butonuna tıklayıp ilgili yönergeleri takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz: https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp

PMP® sertifikasyon süreci nasıl işliyor?

 1. PMI® sertifikası almak isteyen bireyler öncelikli olarak PMI® sertifika başvurusun yapmalıdır.
 2. Başvuru ekranı 90 gün boyunca aktif olacaktır. Başvuru için deneyim ve eğitim bilgilerimizi bu ekranlardaki alanlara girmiş olmalıyız.
 3. Kontrol aşamasına gelindiğinde ise PMI başvuruları ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda bir hata olup olmadığı gözlenmektedir. Dolayısı ile bireyler eğer online ortamda bir başvuru yapmışlarsa bu süreçte eksik ya da hataların durumu analiz edilir ve 5 iş günü içinde bu süreç tamamlanarak, sınavı almaya uygun olup olmadığınız bilgisi size iletilir.

Aldığım PMP® eğitimi ne kadar süre geçerli?

Eğitiminiz ömür boyu geçerli olacaktır.

PMP® sınav başvurusundaki denetim süreci nedir?(Audit)

PMI, sınav için başvuran adaylar arasından rastgele seçim yaparak kişinin girmiş olduğu tecrübe ve eğitimleri belgelendirmesini talep etmektedir (Audit süreci). Bu sürece kalırsanız iş yerinde aldığınız bu eğitimin İngilizce tanımını ve içeriğini (saati, kapsadığı konular, kim tarafından verilmiş, vb.) şirket antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak alıp belgelendirme yapabilirsiniz. Yine girmiş olduğunuz tecrübeleri de, çalışmış olduğunuz yerlerden imzalı bir antetli belge alarak belgelendirebilirsiniz. Antetli kağıt kullanılması bir zorunluluk değildir. İçerik PMI tarafından kabul görmez ise yeniden almanız gerekebilir. Üniversitede aldığınız dersi eğitim ön şartı olarak girdiyseniz üniversiteden İngilizce transcript alarak belgelendirme yapabilirsiniz.

PMI, kişilerin beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eden bir kuruluştur. Sürece başvururken kabul ettiğiniz etik kuralların işletilmesi konusunda son derece hassastır. Audit sürecine kalmanız durumunda, başvururken girmiş olduğunuz tecrübeler ve eğitimleri belgelendirmeniz gerekeceğinden, belgelendiremeyeceğiniz deneyim ve eğitimlerinizi lütfen sınava başvuru sırasında işlemeyiniz.

PMP® için uygunluk aldıktan sonra sınavı ne zaman alabilirim?

Sınav uygunluğunuz bir yıl için geçerlidir, bir yıl içerisinde sınavınızı almış olmanız gerekir.

PMP® sınavında kaç soru var, ne kadar sürem var?

PMP® Sınavı İçerik Dağılımı
Alan Soruların Yüzdesi
Başlatma 13%
Planlama 24%
Uygulama 31%
İzleme ve Kontrol 25%
Kapanış 7%
Toplam 100%

Sınavda toplam 200 soru var ve toplam 4 saat süreniz var. Bu 200 sorudan 25’i daha sonraki sınavlar için test edilen ve sizin değerlendirmenizin dışında kalacak olan sorular.

PMP® sınavında yanlış cevap doğru cevabı götürüyor mu?

Hayır

PMP® sınavında nelere dikkat etmeliyim?

Yanınızda kimlik kartı bulundurunuz ve tüm belgelerinizde isminiz aynı olsun. Başvuruda kullandığınız isimle kimlikteki isim aynı olmalıdır!

Sınav salonuna hiçbirşey sokamazsınız ancak sınav salonu dışarısında size bir dolap temin edilecektir. 4 saat uzun bir zaman olduğu için dolapta içecek ve yiyecek bir şeyler bulundurabilirsiniz. Ara verdiğinizde sınav süresi durdurulmayacaktır, molalarınız da 4 saate dahildir ancak doğru zaman yönetimi ile iki mola verecek kadar zamanınız olacaktır.

Sınav merkezlerinin soğukluk ve sıcaklığı değişken olabildiği için ince şeyler üzerine çıkarıp giyebileceğiniz hırka, ceket, mont gibi şeyler yanınızda bulundurun.

PMP® sertifikasyon sınavı ücreti ne kadar?

Sınav ücreti PMI üyesi olmayanlar için 555 USD, üyesi olanlar için 405 USD dir. PMI üyeliği ücreti yıllık 129$, ilk defa üye oluyorsanız bir defaya mahsus 10$ initiation fee ve PMI TR Chapter yıllık üyelik bedeli 25$’dır.

PMP® sertifikasyon sınavını tek seferde geçemezsem ne olur?

Bir uygunluk döneminde (bir yıl) sınavı 3 kez alma hakkınız var, ancak her bir sınav için ücret ödemeniz gerekli. Eğer aynı uygunluk döneminde 3 kez sınavı alıp, geçemezseniz, PMI, sonraki bir yıl boyunca sınava başvurunuzu kabul etmez.

PMP® sınavına çalışırken hangi kaynaklardan faydalanabilirim?

Bir çok PMP® sorusu PMBOK ® Kılavuzu – Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu’nu baz alır ve PMI® tarafından güncellenir. En son 2017’te güncellenmiştir ve 6. baskısı yapılmıştır. PMBOK ® Kılavuzu içeriğine uygun, profesyonel deneyim ve araç ve teknik detaylarını içeren başka kılavuz kitaplarda bulunmaktadır.

Kılavuz kitapları çalışırken, en son PMBOK ® Kılavuzu geçerli sürümüne göre hazırlandığından emin olunuz.

35 saatlik PMP® Eğitimi sonrasında, PY bilgisi için temel kaynak olduğu için PMBOK ® Kılavuzu’na hızlıca göz atınız. İlk seferde tüm detaya vakıf olmak için fazla zaman kaybetmeyiniz. Bilginin pekiştirilmesi için zaman gerekmektedir ve daha sonra PMBOK ® Kılavuzu’na geri dönerek daha fazla çalışabilirsiniz.

Bir ya da iki kılavuz kaynak edininiz. Kılavuz kaynaklarla ilgili detaylı bilgiyi eğitimlerimizde paylaşıyoruz.

IZGE PMP® sertifikasyon hazırlık eğitimlerinde katılımcılara hangi dokümanları temin ediyorlar?

Eğitim boyunca takip edeceğimiz sunumun yaklaşık 250 sayfalık kitabı, proje yönetiminde kullanılan şablonlar ve eğitim materyallerimizi oluşturuyor. Ayrıca destekleyici dosyalarla PMI RDS’ye göre proje yöneticisinin değişen rolünün karşılaştırmasını da soft kopya olarak paylaşıyoruz. 220 Soruluk Set ve eğitimin son günü bireysel olarak çözülen 50 soruluk test de dokümanlarımız arasındadır.

PMP® sertifikasyon sınavı hazırlığı için ne kadar süre gerekli?

Yaklaşık 3 ay. Çalışma planınızı siz yapmalısınız, en az 2 saat hafta içi, biraz daha fazla hafta sonu çalışması koymalısınız. Sınav hazırlığına 35 saatlik PY eğitimi sonrasında başlayınız. Dolayısıyla, bilgileriniz tazeyken üstüne ekleme yapabilirsiniz.